Đức Cha John Wester chỉ trích việc phục hồi án tử hình bằng cách xử bắn

“Không có luật nào con người có thể chà đạp luật Thiên Chúa. Tước bỏ mạng sống con người là sai, là một cái tát vào mặt niềm hy vọng, và là một nỗ lực để báng bổ những thuộc tính thần linh mà chúng ta, những con người phàm hèn không có”, Đức Cha John Wester.

Đức Cha John Wester chỉ trích việc phục hồi án tử hình bằng cách xử bắn
Đức Cha John Wester chỉ trích việc phục hồi án tử hình bằng cách xử bắn

Đức Giám Mục John Wester của giáo phận Salt Lake City thuộc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích việc phục hồi án tử hình bằng cách xử bắn.

Đức Cha nói:

“Không có luật nào con người có thể chà đạp luật Thiên Chúa. Tước bỏ mạng sống con người là sai, là một cái tát vào mặt niềm hy vọng, và là một nỗ lực để báng bổ những thuộc tính thần linh mà chúng ta, những con người phàm hèn không có.”

Nhận xét của Đức Cha Wester đã được đưa ra sau những lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình của Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của tổng giáo phận Los Angeles và các giám mục thuộc giáo phận Nebraska.

“Giáo huấn Công Giáo cho phép sử dụng hình phạt tử hình trong một số điều kiện rõ ràng và cụ thể. Chúng tôi không tin rằng những điều kiện này tồn tại ở Nebraska vào thời điểm này. Vì lý do đó, các giám mục Công Giáo Nebraska, được hướng dẫn bởi sự thận trọng và giáo huấn của Giáo Hội, hỗ trợ các nỗ lực lập pháp để bãi bỏ án tử hình và cải cách hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta.”

(Đặng Tự Do, VCN 27.03.2015)