ĐTC chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma

Sức nặng của thánh giá Chúa giải thoát chúng con khỏi tất cả mọi gánh nặng. Trong sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, chúng con nhận ra sự nổi loạn và bất phục tùng của chúng con…

ĐTC chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma

ĐTC chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma

ROMA: Lúc qúa 9 giờ tối Thứ Sáu Tuần Thánh ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá tại Hí trường Colosseo ở Roma, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương.

Kết thúc buổi đi đàng Thánh Giá,  ĐTC đã đọc lời nguyện sau đây: “Lạy Chúa Kitô chịu đóng đinh và chiến thắng, con đường thập giá là tổng hợp cuộc sống của Chúa, là hình ảnh sự tuân phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, là việc hiện thực tình yêu vô biên của Chúa đối với người tội lỗi, là bằng chứng cho sứ mệnh của Chúa và việc vĩnh viễn thành toàn sự mạc khải và lịch sử cứu độ.

Sức nặng của thánh giá Chúa giải thoát chúng con khỏi tất cả mọi gánh nặng. Trong sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, chúng con nhận ra sự nổi loạn và bất phục tùng của chúng con. Nơi Chúa là Đấng đã bị bán, bị phản bội và bị đóng đinh bởi con người và những kẻ thân thương của Chúa, chúng con trông thấy các phản bội hằng ngày và các bất trung thông thường của chúng con. Trong sự vô tội của Chúa, Chiên Con vô tì tích, chúng con trông thấy tội lỗi của chúng con. Nơi gương mặt bị tạt vả, khạc nhổ và biến dạng của Chúa chúng con trông thấy sự tàn bạo của tội lỗi chúng con. Trong sự tàn ác của Cuộc Khổ Nạn Chúa chúng con trông thấy cái tàn ác của con tim và các hành động của chúng con.

Trong cảm nhận bị bỏ rơi của Chúa chúng con trông thấy tất cả những người bị bỏ rơi bởi gia đình, xã hội, sự chú ý và tình liên đới. Trong thân thể bị hiến tế, bị bầm dập xé nát của Chúa chúng con trông thấy thân xác của các anh em chúng con bị bỏ rơi dọc đường, bị biến dạng bởi sự sơ sót và thờ ơ của chúng con. Trong cái khát của Ngài

Lạy Chúa, xin in vào trái tim chúng con các tâm tình đức tin, đức cậy và đức mến, các tâm tình khổ đau vì tội lỗi, và đưa chúng con tới chỗ sám hối các tội lỗi chúng con đã đóng đinh Chúa. Xin đưa chúng con từ chỗ hoán cải bằng lời nói tới sự hoán cải bằng cuộc sống và các việc làm. Xin đưa chúng con tới chỗ giữ gìn trong chúng con một kỷ niệm sống động về gương mặt biến dạng của Chúa để không bao giờ quên giá khổng lồ Chúa đã trả để giải thoát chúng con. Ôi lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin củng cố đức tin trong chúng con để nó đừng sụp đổ trước các cám dỗ. Xin làm sống dậy nơi chúng con niềm hy vọng để nó đừng đi theo các quyến rũ của thế gian. Xin gìn giữ nơi chúng con tình bác ái để nó đừng bị lừa dối bởi gian tham hối lộ và tinh thần thế tục. Xin dạy chúng con biết rằng Thập Giá là con đường dẫn đến sự Phục Sinh. Xin dạy chúng con biết rằng Thứ Sáu Tuần Thánh  là con đường dẫn đến sự Phục Sinh của ánh sáng. Xin dạy chúng con biết rằng Thiên Chúa không bao giờ quên bất cứ ai trong các con cái Ngài, và không bao giờ mệt mỏi tha thứ và ôm chúng con vào vòng tay với lòng thương xót vô biên, nhưng cũng xin dạy chúng con biết không bao giờ mệt mỏi xin ơn tha thứ và tin tưởng nơi lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa Cha.

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa chúng con. Lậy Thân Xác Chúa Kitô, xin cứu độ chúng con. Lạy Máu Chúa Kitô xin làm cho chúng con say sưa. Lạy Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa chúng con.

Lạy cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, xin củng cố chúng con. Ôi, lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhận lời chúng con. Trong dấu chúng con trong các vết thương Chúa. Xin đừng để chúng con xa rời Chúa. Xin bảo vệ chúng con khỏi thù địch. Trong giờ chết xin Chúa gọi chúng con. Và xin Chúa ra lệnh cho chúng con đến với Chúa, để chúng con chúc tụng Chúa cùng với các Thánh của Chúa đến muôn muôn đời. Amen.

Sau khi ban phép lành tòa thánh cho mọi người ĐTC nói: Bây giờ chúng ta về nhà với kỷ niệm về Chúa Giêsu, cuộc Khổ Nạn và tình yêu của Ngài. Và cả với niềm hy vọng sự Phục Sinh vinh quang của Ngài nữa (SD 4-42015)

PopeFrancis-03Apr2015-32.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-33.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-34.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-35.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-36.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-37.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-38.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-39.jpg

PopeFrancis-03Apr2015-40.jpg

PopeFrancis-04Apr2015-20.jpg

PopeFrancis-04Apr2015-22.jpg

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 04.04.2015)