Đón xuân này nhớ xuân xưa (Thanh Thúy)

http://youtu.be/ _ouWk7Yiq4o