Video Đón ĐHY Filoni, tại Sân bay Nội Bài và Toà Tổng Giám mục Hà Nội