ĐHY Fernando Filoni viếng thăm Phước Kiều – Hội An – GP Đà Nẵng P1