ĐHY Fernando Filoni thăm ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn và Đại Chủng viện Sài Gòn

07

Xin Click vào đây để xem hình