Đào tạo một chủng sinh ở Pháp tốn bao nhiêu?

Chi phí một năm học cho mỗi chủng sinh là 33.000 âu kim để trả học phí, chỗ ở, ăn uống, sách vở, quần áo, phương tiện di chuyển, bảo hiểm xã hội…

Các giáo phận Île-de-France có khoảng 130 chủng sinh. Hình ảnh / Marie-Christine Bertin

Năm 2024, 17 tân linh mục sẽ chịu chức ở tám giáo phận của vùng Île-de-France. Để trang trải chi phí cho bảy năm đào tạo, Hiệp hội Ơn gọi kêu gọi giáo dân hỗ trợ các linh mục của ngày mai.

Trong một phát biểu tháng 5 năm 2024, Đức Phanxicô khẳng định: “Một linh mục tốt, một nữ tu tốt trước tiên phải là một người nam, người nữ được đào tạo.” Phải mất bảy năm để đào tạo một chủng sinh thành linh mục. Bảy năm rèn luyện trí tuệ, quả tim để dâng hiến trọn đời cho Chúa Kitô. Trong quá trình đào tạo, chủng sinh được đào tạo vững chắc về triết học, thần học, chăm sóc mục vụ, đồng thời sống đời sống cầu nguyện liên lỉ, giữ các giờ kinh phụng vụ, thực tập công việc mục vụ trong các giáo xứ như dạy giáo lý, phục vụ thánh lễ, làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, người sống bên lề xã hội, bên lề Giáo hội…

33.000 âu kim mỗi năm cho mỗi chủng sinh

Các giáo phận Île-de-France hiện chỉ có 130 chủng sinh chuẩn bị chịu chức, trong vài ngày tới sẽ có 17 chủng sinh chịu chức ở các giáo phận Paris, Nanterre, Versailles, Meaux, Évry và Créteil. Chi phí đào tạo chủ yếu nhờ hảo tâm của giáo dân, một số tiền đáng kể để giúp họ đáp ứng ơn gọi. Mỗi chủng sinh “tốn” 90 âu kim mỗi ngày, 630 âu kim mỗi tuần. Hiệp hội Ơn gọi kêu gọi lòng quảng đại của giáo dân vì chi phí một năm học cho mỗi chủng sinh là 33.000 âu kim để trả học phí, chỗ ở, ăn uống, sách vở, quần áo, phương tiện di chuyển, bảo hiểm xã hội, đi hành hương và nghỉ hè.

Cuộc họp liên-chủng viện năm 2022 / Marie-Christine Bertin

Để giúp đào tạo chủng sinh, giáo dân có thể đóng góp bao nhiêu tùy ý. Ở vào thời điểm số linh mục chịu chức mỗi năm mỗi giảm, các chủng sinh trẻ đã can đảm bỏ tất cả để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Họ cần sự hỗ trợ của toàn thể Giáo hội để phục vụ Giáo hội. Các linh mục tương lai không ở trong các cơ sở sang trọng nhưng ở một trung tâm phục vụ, họ có sinh hoạt của một đời sống bình thường như trong gia đình. Họ cần phương tiện đủ sống và cần lời cầu nguyện sốt sắng.

Thực tế

Hiệp hội Ơn gọi được các giám mục của tám giáo phận ở Île-de-France hỗ trợ: Paris, Nanterre, Versailles, Meaux, Créteil, Saint-Denis, Pontoise và Evry.

Hiệp hội Ơn gọi được thành lập như một cơ sở giáo luật tự trị, không có tư cách pháp nhân dân sự theo luật Pháp và thuộc thẩm quyền của Hiệp hội Giáo phận Paris.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch(phanxico.vn