Công giáo và việc ly dị

Hỏi (chi tiết):

Trong sở làm của tôi có anh bạn Tin lành. Anh lập gia đình với một người Tin lành cách đây 8 năm. Bây giờ họ ly dị và anh ta lấy vợ khác. Anh ấy nói bên Tin lành cho phép ly dị và tái hôn. Anh còn trách sao Công giáo lại quá khó khăn trong vấn đề này: có những cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, tình trạng thê thảm, nếu không cho họ ly dị thì có khác gì bắt họ cứ sống trong hỏa ngục. Con chỉ biết nói với họ rằng “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly”. Con nghĩ Tin lành học Kinh Thánh nhiều phải biết rõ câu nói đó của Chúa Giêsu. Xin cha chỉ dạy thêm cho con.

(Trần Thị Thu Hiền, Cần Thơ)

honnhanvalydiĐáp:

LM. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT, trả lời:

Chị Thu Hiền thân mến,

Hôn nhân là một định chế tự nhiên đã được Thiên Chúa thiết lập ngay tự ban đầu chứ không phải là một sáng kiến của con người và định chế này được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích. Dựa vào lời Kinh Thánh “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt”. “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” thì hôn nhân Kitô giáo có hai đặc tính duy nhất và bất khả phân ly. Như thế, Giáo Hội Công giáo không thể tự ý thay đổi những gì mà Thiên Chúa đã thiết lập. Cho nên nói rằng Công giáo quá khó khăn trong vấn đề hôn nhân thì có lẽ anh bạn của chị cũng giống như những người Pharisêu đã trách Chúa Giêsu sau khi Ngài tuyên bố “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly” , họ nói rằng: “Thế sao ông Môsê truyền cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?”. Chúa Giêsu đã trả lời họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu” (Mt 9,7-8).

Dựa vào ý định của Thiên Chúa để hành động hay dựa vào sự chai đá của lòng người để tìm lời giải cho vấn đề? Giáo Hội Công giáo thấy mình không thể làm theo những gì con người đòi hỏi mà phải tuân theo giáo huấn của chính Chúa Giêsu.

Vấn đề khó khăn trong đời sống hôn nhân đâu phải là chuyện mới lạ của thời đại hôm nay. Theo đoạn Tin Mừng nói trên thì vấn đề ly dị đã được đặt ra từ thời ông Môsê và Chúa Giêsu đã phải chấn chỉnh lại đến nỗi sau khi nghe xong các môn đệ đã thốt lên: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn” (Mt 19,10). Cho nên nếu như anh bạn của chị phải trách thì không nên trách Giáo Hội Công giáo quá khó khăn mà phải nói điều này với Chúa Giêsu