Chúa Giêsu không xấu hổ khi ở giữa mọi người

http://youtu.be/LEPckeKEMHw