Chủ đề 2: Đời là bể khổ (L.M Andre Nguyễn Ngọc Dũng)