Cầu nguyện thinh lặng trên xe buýt, trên đường phố

 
Tôi nhớ lại có lần tại thánh đường Luján, tôi ngồi trong tòa giải tội, trước mặt có rất nhiều người xếp hàng dài. Cũng có một em trai rất tân tiến, đeo bông tai, và xâm mình… Em đến kể cho tôi nghe những gì xẩy đến cho em. Đây là một vấn đề to tát và khó khăn. Em nói: “Con đã kể chuyện này cho mẹ con và mẹ con nói: con hãy đi gặp Đức Mẹ Đồng Trinh, Mẹ sẽ dạy con biết phải làm gì.” Đây là một phụ nữ có ơn Chỉ Dạy. Người đàn bà tầm thường này, đã chỉ dạy cho con một lời hết sức chân chính. Thực vậy, em trai này đã nói: “Con đã nhìn Đức Mẹ Maria và con đã cảm nhận được là con phải làm thế này thế kia…” Tôi không cần phải nói gì hơn, em trai và mẹ nó đã nói hết cả rồi. Chính đó là ơn Chỉ Dạy. Hỡi các bà mẹ có ơn Chỉ Dạy, xin hãy cầu xin cho các con cái! Ơn biết chỉ dạy cho con cái là một ân sủng của Thiên Chúa.
 
Cầu nguyện thinh lặng trên xe buýt, trên đường phố
Cầu nguyện thinh lặng trên xe buýt, trên đường phố

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha về ơn Chỉ Dạy (Biết Lo Liệu) ngày 7 tháng 5, 2014

Các anh chị em thân mến!

Trong bài đọc trích từ Sách các Thánh Vịnh chúng ta đã được nghe câu này: “Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.” (TV 16,7). Đây là một ân sủng khác của Chúa Thánh Thần: ơn Chỉ Dạy. Chúng ta biết rằng điều này hết sức quan trọng, nhất là trong những lúc khó khăn nhất, là có thể trông cậy vào những đề nghị của những người khôn ngoan hơn và yêu mến chúng ta. Bây giờ, qua ơn Chỉ Dậy, chính Thiên Chúa, qua Thánh Thần của Người, soi sáng lòng trí chúng ta, làm cho chúng ta hiểu biết cách thức ăn nói và hành động và con đường phải theo. Ơn Chỉ Dạy này tác động thế nào trong chúng ta?

1. Khi chúng ta tiếp nhận và đón ơn này vào lòng chúng ta, Thánh Thần làm cho chúng ta được đánh động để lắng nghe tiếng nói của Người và hướng dẫn tư tưởng, tình cảm, và ý định của chúng ta theo trái tim Chúa. Đồng thời, Người thức đẩy chúng ta ngày càng hướng cái nhìn nội tâm của chúng ta về Chúa Giêsu hơn, và hướng dẫn phương cách chúng ta cư xử và mối tương quan của chúng ta với Chúa Cha và với tha nhân. Ơn Chỉ Dạy là ơn lành qua đó Chúa Thánh Thần giúp cho lương tâm chúng ta có thể lựa chọn cách cụ thể để hiệp thông với Chúa, theo đường lối của Chúa Giêsu và Phúc Âm của Người. Bằng cách này, Thánh Thần làm cho chúng ta tăng trưởng nội tâm, tăng trưởng trong cộng đồng, và giúp chúng ta không bị tính ích kỷ và lối nhìn của chúng ta lung lạc. Như thế, Thánh Thần giúp chúng ta trưởng thành và sống trong cộng đồng. Điều kiện thiết yếu để duy trì ơn này là việc cầu nguyện. Chúng ta luôn luôn trở lại với cùng một chủ đề: cầu nguyện! Việc cầu nguyện hết sức quan trọng. Chúng ta cầu nguyện với những kinh kệ chúng ta thuộc kể từ khi còn thơ ấu, nhưng cũng có thể cầu nguyện bằng chính những lời nói của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa xin giúp con, xin chỉ dạy cho con, bây giờ con phải làm gì?” Tất cả chúng ta đều phải làm điều này, phải cầu nguyện. Không có ai có thể biết rằng chúng ta đang cầu nguyện trên xe buýt, trong đường phố: chúng ta hãy cầu nguyện thinh lặng, trong tim chúng ta. Xin hãy lợi dụng những lúc này để cầu nguyện: cầu xin Thánh Thần ban cho ơn Chỉ Dạy.

2. Trong sự mật thiết với Chúa và lắng nghe Lời Chúa, dần dần chúng ta có thể dẹp qua một bên luận lý của chúng ta, thường được hướng dẫn bởi những tính thiển cận, thành kiến và ham muốn của chúng ta, và ngược lại chúng ta sẽ học biết cách xin Chúa: Xin cho con biết Chúa muốn gì? Xin cho con biết Thánh Ý Chúa? Điều gì làm cho Chúa hài lòng? Như thế, chúng ta sẽ có một sự đồng cảm sâu xa, gần như tự nhiên với Thánh Thần, và chúng ta cảm nghiệm được chân lý của những lời Chúa Giêsu được thuật lại trong Phúc Âm thánh Mát thêu: “Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10,19-20).

Chính Thánh Thần chỉ dạy cho chúng ta, nhưng chúng ta phải dành chỗ cho Thánh Thần, để Người có thể hướng dẫn chúng ta. Và dành chỗ cho Người là cầu nguyện: luôn luôn cầu nguyện để Người đến giúp đỡ chúng ta.

3. Cũng như các ơn khác của Thánh Thần, ơn Chỉ Dạy là một kho báu cho tất cả cộng đồng Kitô. Chúa không chỉ nói với chúng ta trong sự mật thiết của trái tim chúng ta, Chúa cũng nói với chúng ta qua tiếng nói và nhân chứng của các người anh chị em chúng ta. Đây thực là một ơn lớn lao vì có thể gặp gỡ những người anh chị em cùng đức tin, nhất là trong những đoạn trường khó khăn và quan trọng nhất của cuộc đời, họ giúp soi sáng trái tim chúng ta và giúp chúng ta nhận biết Thánh Ý Chúa!

Tôi nhớ lại có lần tại thánh đường Luján, tôi ngồi trong tòa giải tội, trước mặt có rất nhiều người xếp hàng dài. Cũng có một em trai rất tân tiến, đeo bông tai, và xâm mình… Em đến kể cho tôi nghe những gì xẩy đến cho em. Đây là một vấn đề to tát và khó khăn. Em nói: “Con đã kể chuyện này cho mẹ con và mẹ con nói: con hãy đi gặp Đức Mẹ Đồng Trinh, Mẹ sẽ dạy con biết phải làm gì.” Đây là một phụ nữ có ơn Chỉ Dạy. Người đàn bà tầm thường này, đã chỉ dạy cho con một lời hết sức chân chính. Thực vậy, em trai này đã nói: “Con đã nhìn Đức Mẹ Maria và con đã cảm nhận được là con phải làm thế này thế kia…” Tôi không cần phải nói gì hơn, em trai và mẹ nó đã nói hết cả rồi. Chính đó là ơn Chỉ Dạy. Hỡi các bà mẹ có ơn Chỉ Dạy, xin hãy cầu xin cho các con cái! Ơn biết chỉ dạy cho con cái là một ân sủng của Thiên Chúa.

Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16 chúng ta đã nghe mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện bằng những lời này: “Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ” (TV 16 7-8) Xin Thánh Thần luôn luôn giúp chúng ta xác tín trong lòng và đổ tràn trong chúng ta những niềm an ủi và bình an của Người! Xin các bạn hãy không ngừng cầu xin cho có ơn Chỉ Dạy của Người! 

Nguồn Vietcatholic