Buổi cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đến với LTXC” | lúc 07giờ30 ngày 30.07.2020

Giờ cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đến với Lòng Thương Xót Chúa” lúc 7giờ30 sáng thứ Năm ngày 30.07.2020. Để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trên các Website, Face book:

———-oOo———-

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim