Bài hát Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ: Xin ơn đổi mới – Lm. Nguyễn Duy

Trình bày:  Xuân Trường – Diệu Hiền

logo tan phuc am hoa giao xu_1