Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các người tham gia Hành Trình Tân Dự Tòng

Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô
Cho các người tham gia
Hành Trình Tân Dự Tòng

Đại Thính Đường Phaolô VI,
thứ Sáu ngày 06-03-2015

 

Anh chị em thân mến,

Xin chúc một ngày thật tốt đẹp tới tất cả anh chị em, xin cám ơn và xin cám ơn rất nhiều, vì anh chị em đã đến tham gia buổi gặp gỡ này.

Nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng, là nhiệm vụ của Phêrô, đó là làm kiên vững anh em trong đức tin. Như thế cũng như anh chị em đã muốn, qua cử chỉ này xin Người Kế Vị Thánh Phêrô, làm kiên vững ơn gọi của anh chị em, nâng đỡ sứ vụ của anh chị em, xin Ngài chúc lành cho đặc sủng của anh chị em. Và hôm nay Tôi làm kiên vững ơn gọi của anh chị em, nâng đỡ sứ vụ của anh chị em và chúc lành cho đặc sủng của anh chị em. Tôi làm điều này không phải vì Ông (chỉ ông Kiko) đã trả tiền cho Tôi, không! Tôi làm điều này bởi vì Tôi muốn làm. Anh chị em sẽ ra đi Nhân Danh Đức Kitô để mang Tin Mừng của Ngài: Đức Kitô đi trước anh chị em, Đức Kitô đồng hành với anh chị em, Đức Kitô mang tới hoàn thành ơn cứu rỗi mà anh chị em là người đem theo!

Cùng với anh chị em Tôi có lời chào tới tất cả các Đức Hồng y và các Đức Giám mục, hôm nay đang đồng hành với anh chị em, và trong các Giáo phận của các Ngài, đã ủng hộ sứ vụ của anh chị em. Đặc biệt Tôi chào thăm các người khai sáng Hành Trình Tân Dự Tòng, Ông Kiko Arguello và chị Carmen Hernández, cùng với Cha Mario Pezzi: Tôi cũng bày tỏ tới tất cả họ, lòng ngưỡng mộ và sự khích lệ của Tôi vì tất cả những gì, qua Hành Trình này, đang thực hiện để đem lại ích lợi cho Giáo Hội. Tôi luôn nói rằng Hành Trình Tân Dự Tòng đem lại ích lợi lớn trong Giáo Hội.

Như Ông Kiko đã nói, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một việc sai đi mang tính cách truyền giáo, vâng theo những gì mà Đức Kitô đã xin và chúng ta đã nghe trong Phúc Âm. Và Tôi đặc biệt hài lòng là sứ mệnh của anh chị em được thực hiện nhờ các gia đình Kitô, là những gia đình, hợp nhất thành một cộng đoàn, có sứ vụ trao ban các dấu chỉ đức tin lôi kéo con người tới vẻ đẹp của Phúc Âm, theo các lời nói của Đức Kitô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em; từ tình yêu này mà người ta sẽ biết rằng anh em là môn đệ của Thầy” (xem Ga 13,34), và “anh em hãy nên một và thế gian sẽ tin” (xem Ga 17,21). Những cộng đoàn này, được kêu gọi bởi các Giám mục, được thành lập từ một vị linh mục và gồm từ 4 hoặc 5 gia đình, với con cái, kể cả khi chúng đã lớn, và họ làm thành một sứ vụ đi tới muôn dân (missio ad gentes), với một mệnh lệnh đi loan truyền Phúc Âm cho những người không phải là Kitô hữu. Những người không phải là Kitô hữu không bao giờ được nghe nói về Chúa Giêsu Kitô, và biết bao nhiêu người không phải là Kitô hữu, những người đã quên Chúa Giêsu Kitô là ai, Chúa Giêsu Kitô là ai: những người không Kitô được rửa tội, nhưng cho những người mà chế độ tục hóa, tính thế tục và biết bao nhiêu điều khác đã làm họ quên đức tin. Anh chị em hãy thức tỉnh đức tin này!

Vì thế, trước khi dùng lời nói, thì dùng chứng từ đời sống của anh chị em, mà anh chị em tỏ ra trung tâm của mặc khải nơi Đức Kitô: Ngài là Thiên Chúa, yêu thương con người cho tới việc trao mình chịu chết cho họ và đã được sống lại bởi Chúa Cha để ban cho ơn để ta ban sự sống của chúng ta cho những người khác. Sứ điệp lớn lao này, thế giới ngày nay thật cần tới sứ điệp này. Bao nhiêu cảnh cô đơn, bao nhiêu cảnh đau khổ, bao nhiêu việc sống xa Thiên Chúa trong biết bao nhiêu khu vực ngoại ô của Châu Âu và Châu Mỹ và trong bao nhiêu thành phố tại Châu Á! Con người thời nay cần thiết bao sứ điệp này, trong mọi hoành cảnh rộng lớn, để có thể cảm nhận được rằng Thiên Chúa yêu thương họ và tình yêu là điều có thể được! Các cộng đoàn Kitô này, nhờ anh chị em các gia đình truyền giáo, có sứ vụ chính làm cho rõ ràng thấy được sứ điệp này. Và sứ điệp này là gì? “Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô đang sống! Đức Kitô đang sống động giữa chúng ta!”

Anh chị em đã nhận được sức mạnh để bỏ lại tất cả và trẩy đi tới các vùng đất xa xôi nhờ một hành trình khai tâm Kitô, được sống trong các cộng đoàn nhỏ, là nơi anh chị em tái khám phá ra các kho tàng lớn lao của Bí Tích Rửa Tội của anh chị em. Đó là Hành Trình Tân Dự Tòngmột ơn huệ đích thực do sự Quan Phòng của Thiên Chúa cho Giáo Hội của thời đại chúng ta, như Các Vị Tiền Nhiệm của Tôi đã xác quyết; nhất là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài nói với anh chị em: “Tôi chân nhận Hành trình Tân Dự Tòng như là một hành trình giáo dục công giáo, có giá trị cho xã hội và cho thời đại chúng ta” (Thư Ogni volta, 30-08-1990: AAS 82 [1990], 1515). Hành Trình dựa trên ba chiều kích của Giáo Hội đó là Lời, Phụng Vụ và Cộng Đoàn. Vì thế cần có việc lắng nghe với thái độ vâng lời và lắng nghe liên tục Lời của Thiên Chúa. Vì thế việc lắng nghe với thái độ vâng phục và liên lỉ Lời của Thiên Chúa; việc cử hành Thánh Thể trong các cộng đoàn nhỏ sau Kinh Chiều thứ nhất của ngày Chúa Nhật, việc cử hành Giờ Kinh Ngợi Khen [Kinh Sáng] trong gia đình các Ngày Chúa Nhật, với tất cả các con cái và việc chia sẻ đức tin riêng của mình, với các anh chị em khác, là nguồn gốc của bao nhiêu ơn huệ mà Chúa đã ban cho anh chị em, như thế, như các ơn gọi đông đảo lên chức linh mục và vào đời sống thánh hiến. Hãy nhìn vào điều này là một lời an ủi, bởi vì điều này xác quyết rằng Thánh Thần của Thiên Chúa sống động và đang hoạt động trong Giáo Hội của Ngài, ngay cả ngày nay nữa, và họ là những người đáp ứng các nhu cầu của con người thời nay.

Trong những dịp khác Tôi đã nhấn mạnh tới sự cần thiết là Giáo Hội đã đi qua một hoạt động mục vụ chỉ đơn thuần giữ gìn, tới một hoạt động mục vụ nhất quyết phải là truyền giáo (xem Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, số 15). Bao nhiêu lần, trong Giáo Hội, chúng ta có Chúa Giêsu ở trong và chúng ta không để cho Chúa đi ra ngoài… Bao nhiêu lần! Đó là điều quan trọng hơn, phải làm nếu chúng ta không muốn cho nước đọng lại trong Giáo Hội. Hành Trình, từ nhiều năm, đang thực hiện các sứ vụ missio ad gentes ở giữa những người không phải là Người Kitô, để thực hiện việc vun trồng Giáo Hội [implantatio Ecclesiae], một sự hiện diện mới của Giao Hội, ở đâu Giáo Hội không hiện diện hoặc không còn có khả năng đi tới con người. Thật là “Niềm vui lớn lao chừng nào mà sự hiện diện của anh chị em và hoạt động của anh chị em đem lại cho chúng ta!” – Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói với anh chị em trong buổi triều yết thứ nhất với anh chị em (ngày 08-05-1974: trong Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 407). Cả Tôi nữa, Tôi cũng coi các lời này là của Tôi và Tôi khích lệ anh chị em hãy tiến về phía trước, Tôi trao phó anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria là Đấng đã gợi hứng cho Hành Trình Tân Dụ Tòng. Xin Mẹ cầu bầu cho anh chị em trước mặt Con của Mẹ và là Con Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, xin Chúa đồng hành với anh chị em. Hãy ra đi, với Phép Lành của Tôi!

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả dịch theo nguyên bản tiếng Ý
do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 06-03-2015