Ba di sản cao quý

Thứ Năm Tuần Thánh

BA DI SẢN CAO QUÝ

Khi George Nixon Briggs làm Thống đốc bang Massachusetts, có ba người bạn của ông đi viếng Thánh Địa. Họ leo lên đỉnh núi Gôngôtha, bẻ một nhánh cây làm gậy…

 

Khi trở về, họ tặng vị Thống đốc cây gậy đó và nói : “Chúng tôi muốn ngài biết cho rằng, khi đứng trên đỉnh đồi Can vê, chúng tôi đã nghĩ tới ngài”. Thống đốc hết lòng cám ơn họ, ưu ái nhận quà tặng và nói thêm : “Nhưng thưa các bạn, tôi còn nghĩ xa hơn : ở đó, có một Đấng khác cũng đã nghĩ đến tôi” (Góp nhặt).

 

Thật thế Thiên Chúa qua Chúa Giêsu luôn nghĩ đến chúng ta, ngay cả lúc giờ phút cuối cùng Ngài khi ở trần gian… lập bí tích Thánh Thể để ở với nhân loại cho đến tận thế, lập chức linh mục để cử hành Thánh Thể, trao ban giới răn yêu thướng đó là dấu chỉ môn đệ – hiện diện sống dộng của Ngài ở trần gian

 

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Tam Nhật Thánh sống lại những giây phút cuối cùng của Chúa Kitô ở trần gian, đặc biệt là cuộc thương khó và phục sinh của Ngài.

 

Ngày đầu tiên – ngày nhắc lại sứ điệp căn bản của Tin Mừng. “Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa” (Ga 13,3), ngày tưởng niệm ba việc trọng đại:

 

  • Thiết lập Giao ước mới trong Mình và Máu Thánh Chúa gọi là Bí Tích Thánh Thể: Ngài trao ban chính thân thể Ngài như của ăn cho con người trong hành trình trần gian hướng về quê Trời…
  • Chúa Giêsu lập chức linh mục tư tế cử hành Thánh Thể cho Dân Chúa mỗi ngày cho đến ngày tận thế.
  • Chúa Giêsu trao giới răn mới như lời trăn trối cuối cùng của Ngài, trước khi giã từ trần thế: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

 

Ngài luôn yêu mến các kẻ thuộc về Ngài còn ở trong thế gian. Ngài đã yêu họ đến cùng. Ngài mời gọi các môn đệ noi gương Ngài sống tinh thần phục vụ trong yêu thương. Tình yêu này được biểu tượng bằng việc Chúa rửa chân môn đệ, Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan nói rất rõ việc rửa chân như là dấu chỉ phục vụ trong yêu thương và thư của thánh Phaolô trình bày việc Chúa lập bí tích Thánh Thể (x. 1 Cr 11,23-26), bí tích dâng hiến tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.

 

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta suy gẫm:

 

  • Ðiều răn mới Chúa: Hãy yêu thương như Chúa yêu. Xin cho chúng ta hãy mau mắn thi hành điều Chúa truyền trong gia đình, trong xóm đạo, nơi công sở… của chúng ta. Tình yêu phải như vết dầu loang lan tỏa tới khắp cả mọi người. Tình yêu càng rộng, cuộc chiến thắng của Ðức Giêsu càng mau tới giai đoạn hoàn tất.
  • Chúng ta suy nghĩ hình ảnh của chức linh mục phục vụ Dân Chúa và cử hành Thánh Thể. Đặc biệt chúng ta duyệt lại lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể – sự dâng hiến của Thiên Chúa cho con người. Sự dâng hiến, hiện diện của Thiên Chúa luôn ở trần gian với con người như lờ hứa: “… Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

 

Như Chúa Giêsu, xin cho chúng ta trở nên dấu chỉ của tình yêu như lời Thầy truyền:

“… các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).

 

Lm. Vinh Sơn scj