Audio Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXX TN – Thánh Si-mon và Thánh Giu-đa, Tông đồ, lễ kính