Audio Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXXII TN – Thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ