Audio Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXXII TN – Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ