Tân Hồng Y nhiếp chính Tauran tuyên thệ

Bùi Chu, 10/03/2015 (gpbuichu.org) – Sáng hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự nghi lễ tuyên thệ nhậm chức Hồng Y nhiếp chính cho Đức Hồng Y Jean- Louis Tauran tại nhà nguyện Urbano VIII, theo bài viết được phổ biến trên trang mạng Việt ngữ Vatican.

Đức Tân Hồng Y nhiếp chính người Pháp sinh năm 1943. Trước đó khi được bổ nhiệm vào chức vị này để thay thế cho vị tiền nhiệm, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, ngài đứng đầu Hội Đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn.

Ngoài ra, Đức Tổng Giám Mục  Giampiero Gloder, Giám đốc trường ngoại giao Tòa Thánh, được chỉ định làm vị phó nhiếp chính.

Tông hiến “Universi Dominici Gregis” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành vào năm 1992 ấn định về chức năng của Hồng Y nhiếp chính trong lúc trống tòa.

Theo đó, Đức Hồng Y nhiếp chính trong thời gian đó là người giám sát tài sản và quyền lợi liên quan đến Tòa Thánh. Ngài được quyền niêm phòng làm việc và phòng cá nhân của giáo hoàng qua đời.

Ngài cũng có nhiệm vụ chính thức loan tin qua đời của giáo hoàng cho Hồng Y giám quản giáo phận Rôma, cho Hồng Y giám quản đền thánh Phêrô và toàn thể dân Chúa tại Rôma.

Trong khi đó, cách mặc nhiên, tất cả các Hồng Y đứng đầu các Thánh Bộ và Hội Đồng Tòa Thánh đều bị ngưng chức vị cho tới khi nào tân giáo hoàng gọi trở lại.

Sau khi tham khảo ý kiến của ba vị đại diện các đẳng Giám mục, Linh mục và Phó tế trong Hồng Y Đoàn, Hồng Y nhiếp chính đưa ra quyết định liên quan đến tổ chức an táng, các phiên họp của Hồng Y Đoàn để bầu giáo hoàng, cũng như đảm nhiệm những công việc cần thiết khác cho việc bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y nhiếp chính là người nhận lời tuyên thệ giữ bí mật của các Hồng Y cử tri trong cơ mật viện.
Tạ Ân Ban