Đồng tính & ngộ nhận

02/09/2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Năm nay cháu 23 tuổi. Trước nay tự nhiên thấy mình là một người đồng tính. Nhưng bây giờ cháu lại hơi […]