Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 01/01 – 07/01/2015 – Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh