Sống Mùa Chay Thánh

Ý Nghĩa Mùa Chay

 
Thành tâm sám hối đến canh tân,
Tín hữu dọn mình đón đại ân.
Cầu nguyện ăn chay không nản chí,
Cậy tin phó thác chẳng phân vân.
Phục Sinh Vinh Thắng: nguồn hy vọng,
Ánh sáng Tin Mừng: gốc thiện, chân.
Ý nghĩa Mùa Chay: mùa sống đạo,
Tăng lòng bác ái, giúp tha nhân…

 
Hãy nhớ mình là…
 
Âm ỷ trong lòng khúc thánh ca…
Bao nhiêu gợi ý tỏa lan ra.
Mùa chay năm ngoái còn ghi nhớ
Ý định tốt lành đã bỏ qua
 
                   ***
Năm nay tiếng Chúa gọi con đây
Chúa gọi con người đứng dậy ngay
Năm tháng trôi đi như thác cuốn
Ngày giờ vùn vụt tựa mây bay
 
                     ***
Con nhìn cảnh Chúa trong vườn Nhiệt
Máu lộn mồ hôi đổ tóa ra
Vì tội loài người khôn kể xiết
Chúa đành chịu chết  cứu dân ta…
 
                  ***
Tình yêu Thiên Chúa ai suy được
Cứu độ đem về chốn hiển vinh.
Xin Chúa cho con biết sám hối,
Dốc lòng theo Chúa, Chúa nhân lành.
 
 
 
Mùa Chay Thánh
Suy niệm Tin Mừng CN I, Mùa Chay, năm B, (Mc1, 2-15)
 
Mùa chay thánh: mùa ăn năn, thống hối
Chuẩn bị cho đại biến cố Phục Sinh.
Tín hữu ta, ai nấy phải hãm mình,
Chịu thương khó, giữ chay và cầu nguyện.
Tưởng nhớ Chúa: 40 ngày trong hoang địa,
Người sẵn sàng vâng mệnh Thánh Ý Cha,
Chúa cầu nguyện, mồ hôi, máu chảy ra,
Chịu cám dỗ: Sa Tan thua nhục nhã…
Ôi! Sức mạnh và tình thương cao cả:
Chúa khởi đầu sứ mệnh: cứu tội nhân:
“Thời giờ qua, nước Thiên Chúa đã gần,
Hãy đón nhận Tin Mừng Ta rao giảng”.
 
 =Người tội lỗi đang sống trong mù quáng
Chúa xót thương: mở mắt thấy rõ ràng,
Ban đức tin bền vững: hết  hoang mang,
Xa tục luỵ bước theo đường nên thánh…
 
                                   Thế Kiên Dominic