Phụng vụ: Tại sao lại quỳ gối cầu nguyện?

Giải đáp Phụng Vụ

Một bạn trẻ hỏi: Thưa cha, con thấy trong Mùa Chay các tín hữu hay quỳ gối cầu nguyện. Vậy, Quì gối có ý nghĩa gì trong cử hành Phụng vụ?

Thưa bạn,

Quì gối cầu nguyện được các Giáo phụ coi như điển hình của sự ‘thống hối’. Theo thánh Basilio, quì gối là “Chứng tỏ bằng hành động rằng tội lỗi đã đè bẹp chúng ta tới đất”[1]. Nó còn là ‘dấu chỉ của tang tóc, của khiêm nhường’. Vì thế, quỳ không hợp với niềm vui Phục sinh và là điệu bộ thông dụng trong Mùa Chay.

Tuy nhiên, quì cầu nguyện không phải là dấu chỉ duy nhất của sự thống hối, nó cũng là điệu bộ thông thường của những lời nguyện riêng tư: người ta quì gối để cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, để ngắm đàng thánh giá, lần hạt Mân côi, hay để thinh lặng suy gẫm một bài sách Thánh, như thói quen của các thầy dòng ở Ai cập xưa…

Thánh Stephano quì gối cầu nguyện trước khi bị ném đá (Cv 7,60). Các thánh Tử đạo Việt nam, nhiều vị đã quỳ gối cầu nguyện trước khi bị trảm quyết. Quỳ gối cũng là điệu bộ của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu (Lc 22,41), của thánh Phêrô (Cv 9,40), của thánh Phaolô (Cv 20,36; 21,5; Ep 3,14) và trong rất nhiều trường hợp khác nhau.

Mến chúc bạn có những giây phút quỳ gối cầu nguyện sốt sắng và tìm được sự bình an bên lòng Chúa.

Lm. Giuse Trần Thiện Tĩnh

[1] Traité du St. Esprit, 27, éd B. Pruche (SC 17) 238