Đức Hồng Y George Pell nói về hôn nhân, ly dị và vua Henry Đệ Bát

Đức Hồng Y George Pell đã đưa ra một lập luận ngắn, gọn, nhưng rất mạnh mẽ chống lại những đề nghị thay đổi kỷ luật của Giáo Hội về việc cho những người đã ly dị và tái hôn được rước lễ trong một bài bình luận đăng trên tờ The Catholic Thing.

Synod On the Themes of Family Is Held At Vatican 


Sau khi đề cập đến các huấn lệnh rõ ràng trong Kinh Thánh, đến sự “nhất trí gần như hoàn toàn trong suốt hai ngàn năm lịch sử Công Giáo”, và sự thành công mà Giáo Hội được hưởng trong thời gian kỷ luật nghiêm khắc, Đức Hồng Y tổng trưởng bộ kinh tế Tòa Thánh kết thúc bằng một câu hỏi hùng hồn:

“Chẳng nhẽ những quyết định đã được đưa ra sau vụ ly hôn của Henry VIII là hoàn toàn không cần thiết sao?”

Toàn văn bài viết của ngài như sau:

“Điều thú vị là giảng dạy cứng rắn của Chúa Giêsu rằng ‘những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly’ (Mt 19: 6) đã được Ngài đưa ra không lâu sau khi chính Chúa đã nhấn mạnh với Thánh Phêrô về sự cần thiết của sự tha thứ (xem Mt 18: 21-35).

Đúng là Chúa Giêsu đã không lên án người phụ nữ ngoại tình, là người đã bị đe dọa ném đá cho tới chết, nhưng Ngài cũng không nói với cô ấy rằng hãy cứ tiếp tục công việc của mình, cứ tiếp tục sống như đã từng sống không cần thay đổi gì hết. Không, Ngài bảo cô ta đừng phạm tội nữa (xem Ga 8: 1-11).

Một rào cản không thể vượt qua đối với những người ủng hộ một học thuyết và một đường hướng kỷ luật mục vụ mới về việc cho rước lễ là sự nhất trí gần như hoàn toàn trong suốt hai ngàn năm lịch sử Công Giáo về điểm này. Đúng là Chính Thống Giáo có một truyền thống lâu đời và khác biệt với chúng ta về điểm này nhưng là vì lúc ban đầu họ bị ép buộc bởi các đại đế Byzantine. Cho người ly dị và tái hôn được rước lễ chưa bao giờ là một thực hành Công Giáo.

Người ta có thể cho rằng các kỷ luật về sám hối trong những thế kỷ đầu, trước Công Đồng Nicaea là quá cứng rắn khi các nghị phụ tranh luận xem liệu Hội Thánh có nên cho những kẻ phạm vào những tội như giết người, ngoại tình, hoặc bỏ đạo có thể được hòa giải với các cộng đồng địa phương một lần duy nhất – hay không. Các nghị phụ luôn thừa nhận rằng Thiên Chúa có thể tha thứ, ngay cả khi Giáo Hội không nhận lại những tội nhân này vào cộng đồng của mình.

Sự cứng rắn như thế là chuẩn mực vào thời điểm khi Giáo Hội được mở rộng về số lượng, bất chấp những bách hại. Những lời dạy của Công Đồng Trentô hay của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI về hôn nhân cũng không thể bị bỏ qua. Chẳng nhẽ những quyết định đã được đưa ra sau vụ ly hôn của Henry VIII là hoàn toàn không cần thiết sao?”
 

(Đặng Tự Do, VCN 01.03.2015)