ĐHY Filoni thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam: Ngày thứ tư 22.01.2015 – Phần 2: ĐHY Filoni thăm Mục vụ Huế và Quảng Trị

DHY Filoni - 2 - Tham TGP Hue (38)c

Xin Click vào đây để xem hình