Đồng tính & ngộ nhận

02/09/2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Năm nay cháu 23 tuổi. Trước nay tự nhiên thấy mình là một người đồng tính. Nhưng bây giờ cháu lại hơi […]

Đồng tính & xưng hô

02/09/2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết): Em có một lần gặp người đồng tính. Em rất thông cảm với họ nhưng không biết phải xưng hô thế nào […]

Trào lưu tục hoá

02/09/2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Thưa cha, đọc tin tức, con thấy nhiều Văn Kiện Toà Thánh và diễn văn của Đức Giáo Hoàng nói tới trào […]

Luân lý tính dục

02/09/2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Thưa cha, xin cho con biết Giáo Lý của Giáo hội dạy thế nào về “những tội nghịch cùng đức khiết tịnh”? […]