Bộ Phụng Tự bác bỏ khả năng dùng bản dịch tiếng Anh Sách Lễ Rôma năm 1998

Tổng Thư ký của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã bác bỏ khả năng sử dụng bản dịch tiếng Anh Sách Lễ Rôma đã được Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ, gọi tắt là ICEL, đưa ra vào năm 1998, nhưng cuối cùng không được Tòa Thánh phê chuẩn.

Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche nói với tờ The Tablet rằng Tòa Thánh đã có bản dịch mới “thể hiện sự thống nhất trong toàn bộ Giáo Hội”. Ngài bác bỏ những lời kêu gọi của một số chuyên viên Phụng Vụ đang kêu gọi quay lại bản dịch cũ hồi năm 1998.

Bản dịch Anh ngữ Sách Lễ Rôma năm 1998 bị nhiều người chỉ trích là không sát với ngôn ngữ Latin gốc của phụng vụ. ICEL đã sửa đổi bản dịch này sau khi Tòa Thánh công bố Sách Lễ Rôma mới và những nguyên tắc hướng dẫn xác định những chuẩn mực phải theo của một bản dịch chính xác.

Trước khi được đề cử là Tổng Thư ký của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Đức Tổng Giám mục Roche đã là chủ tịch của ICEL, và đã giám sát việc dịch thuật bản dịch mới.

Đặng Tự Do

(Nguồn: vietcatholic.net)