Audio Huấn từ của ĐHY Filoni tại Tổng Giáo phận Huế và Lavang

1_ Huấn từ của ĐHY Filoni tại Đại chủng viện Huế Huế 22/01/2015

2_ Đức cha PX Lê Văn Hồng – TGM TGP Huế – chào mừng La Vang 22/01/2015

3_ Huấn từ của ĐHY Filoni tại Trung tâm hành hương La Vang 22/01/2015