✝Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XV TN tại giáo họ Vĩnh Lộc lúc 18giờ00 ngày 10.07.2022

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XV Thường Niên. Lúc 18giờ00 ngày 10.07.2022. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-