✝Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật Tuần 31 TN tại giáo họ Vĩnh Lộc lúc 18giờ00 | 30.10.2022

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XIII Thường Niên. Lúc 18giờ00 ngày 30.10.2022. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-