Video – Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong Chân Phước cho Đức Phaolô VI

Thêm một ngày đầy ấn tượng ở Vatican khi cả ba Đức Giáo Hoàng cùng đồng tế trong thánh lễ phong Chân Phước cho Đức Phaolô VI. Mặc dù yếu ớt nhưng Đức Giáo Hoàng Danh Dự Benedict vẫn tham dự thánh Lễ rất sốt sắng. Trước hàng ngàn người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ghi tên Đức Phaolô VI vào Sách Các Thánh. “Chúng tôi công bố Tôi Tớ Đáng Kính của Thiên Chúa là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, từ nay về sau sẽ được gọi là Chân Phước…”…

Sau đây là nội dung toàn đoạn video này: