Thánh Đamaso – Ngày 11-12

11/12/2019 Admin 0

Giáo hoàng Damasus I
(305?-384) Theo chứng từ của người thư ký là Thánh Giêrôme, Thánh Giáo Hoàng Damasus I là “một người không ai sánh bằng, […]