Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật tuần V TN tại G.x Bến Hải lúc 17h00 ngày 5/2/2017 (LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng)

Thánh lễ Chúa nhật tuần V thường niên Năm A  tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp. Do Linh mục Andre Nguyễn Ngọc Dũng chủ tế vào lúc 17giờ00 ngày 5/2/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các Cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được. Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

Face book: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013645119604

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì