Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lc 11,47-54

 

Lời Chúa:

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a”(Lc 11, 50-51).

Câu chuyện minh hoạ:

Trong cuốn sách “The Brothers Karmazov”, Feodor Dostoevski ghi chú rằng người ta chối bỏ và giết chết các Tiên tri của mình. Sau đó, họ trở lại và “tôn vinh những người mà họ đã giết”. Vào thời Chúa Giêsu, nhiều nhà lãnh đạo Do Thái cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Họ tôn vinh các Tiên tri mà cha ông của họ đã giết (Lc 1,48), trong khi chính họ lại giết các vị Tiên tri như Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Sự châm biếm này tiếp tục diễn ra trong thời đại chúng ta hôm nay. Ông Luther King, bị hành hạ và bị giết bởi một số bậc cha ông mà các con của họ bây giờ lại tôn vinh ông ấy.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su tiếp tục khiển trách các luật sĩ về tội giả hình của họ, với cách nói: “khốn cho các ngươi” Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ xây mộ cho các Tiên tri để tỏ ra bất đồng ý với cha ông về việc giết các Tiên tri. Thế nhưng, chính họ lại tìm cách hãm hại và giết Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một tâm hồn ngay thẳng và can đảm sống chân thật như Tin mừng Chúa dạy. Để chúng con thống nhất con người của mình trong suy nghĩa cũng như trong lời nói và việc làm. Amen.

Têrêsa Mai An