Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXIX Thường niên năm A

 

 

 

Chúa nhật 19 tháng 10 năm 2014

Phúc Âm Mt 22, 15-21

“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Được mời gọi vào Giáo Hội, Nước Thiên Chúa ở trần gian, Ki-tô hữu phải sống đức tin của người con cái Chúa, nhận biết tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.  Tuy nhiên, sống giữa trần gian, Ki-tô hữu bị những cơ chế xã hội chi phối và lôi cuốn, nhiều khi làm cho họ biến dạng, không còn là một thành phần xứng đáng của dân Chúa nữa.  

Câu nói bất hủ và chân lý ngàn đời của Chúa Giê-su “Của Xê-da, trả về Xê-da;  của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” đã trở thành nguyên tắc sống cho Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi, nhất là khi họ phải đối phó với những khó khăn trong lãnh vực trần thế.

  • Của Xê-da, trả về Xê-da

Trong cuộc sống Ki-tô hữu, ta có thể gặp thấy khuôn mặt Xê-da dưới nhiều hình thái.  Tất cả những gì lôi cuốn ta chối bỏ quyền lợi của Thiên Chúa đều là những gì cám dỗ ta đừng thờ phượng một mình Thiên Chúa.  Thay vì thờ phượng Thiên Chúa và nhìn nhận Người là Thiên Chúa của ta, ta sẽ lấy những cái khác để làm Thiên Chúa của ta.  Nói khác đi, những gì đáng lẽ ta phải trả về Thiên Chúa thì ta lại đem trả về Xê-da, và như thế ta đã vi phạm quyền lợi của Thiên Chúa.

  • Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa

Khi ta tự ý chối bỏ lời gọi làm con cái Chúa là ta đã không trả về Thiên Chúa những gì thuộc về Người.  Chính Chúa Giê-su đã khẳng định điều này với những kẻ chối bỏ Người:  “Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói;  còn các ông, các ông không chịu nghe, vì các ông không thuộc về Thiên Chúa” (Ga 8:47).  Hơn nữa, chính Thiên Chúa Cha đã phán với các môn đệ Chúa Giê-su.  “Và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: ‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người’” (Mt 17:5).  Ý của Chúa Cha là muốn ta phải vâng nghe Con Một Người.  Vậy khi ta nghe lời Chúa Giê-su dạy bảo và thi hành những điều Người dạy là ta thi hành thánh ý Chúa Chúa Cha và trả về cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa.

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh