Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam họp hội nghị thường niên 2014

10501973_604252956351132_9140537887502573003_n

Nhằm giúp cho Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam hoạt động có hiệu quả, các Hội dòng được thăng tiến đời sống thánh hiến và chu toàn sứ mạng phục vụ Chúa đã trao phó, Hội nghị thường niên của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam đã chính thức khai mạc tại trung tâm tĩnh tâm K’long, dòng Don Bosco vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba ngày 04/11/2014, với chủ đề “THÁNH HIẾN ĐỂ THI HÀNH SỨ VỤ”. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 06/11/2014.

Tham dự hội nghị có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Xuân Lộc, quý Viện phụ, quý bề của các đan viện, dòng tu, tu hội và tu đoàn tông đồ trong cả nước.

Ngoài những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của Liên hiệp, Hội nghị cũng được lắng nghe các thuyết trình viên trình bày một số đề tài liên quan đến chủ đề của Hội nghị lần này là “Thánh hiến để thi hành sứ vụ”. Các đề tài gồm có:

– Giáo huấn của Giáo Hội về Thánh hiến và Sứ vụ của Tu sĩ: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Gp. Xuân Lộc

– Nhận định về Thánh hiến và Sứ vụ của Tu sĩ tại Việt Nam: Lm. Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, OP

– Cộng đoàn Tu sĩ thi hành Sứ vụ: Lm. Vinh sơn Phạm Đình Khoan, SJ

– Hướng dẫn cộng đoàn để thi hành sứ vụ:  Sr. Hồng Túy, MTG Huế

– Đào tạo người tu sĩ để thi hành sứ vụ: Lm. Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB

247170_604252973017797_7618135149086240857_n

  Cha Giuse Trần Hòa Hưng, SDB, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam giới thiệu các vị khách quý

10451745_604252949684466_203561334208781444_n

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch Ủy ban Tu sĩ, giám mục giáo phận Thái Bình phát biểu

10734105_604252969684464_3372168787898403310_n10013979_604252953017799_5124096670167947162_n

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng Hội nghị

 Chỉnh Trần, S.J.

Ảnh: facebook Huy Dũng