Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Lc 16,1-8

 

Lời Chúa:

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8)

Câu chuyện minh hoạ:

Một người kia suốt đời chỉ lo thu góm tiền bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, ông còn ôm túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào, ông hỏi người chủ quán:

– Một tô cơm giá bao nhiêu?

– Chỉ một đồng thôi.

Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô. Nhưng người chủ quán bảo:

– Ở đây chỉ xài loại tiền cho-đi thôi. Ông có không?

Ông khách chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói:

– Đó là thứ tiền lấy-vào. Ở đây không xài được.

– Thế tiền cho-đi là tiền gì?

– Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền cho – đi.

Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền cho – đi cả. Thế là ông phải nhịn đói.

Bao nhiêu đồng tiền cho – đi là bấy nhiêu đồng tiền để dành cho đời sau vậy.

Suy niệm:

Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người quản gia bất lương để dạy mọi người bài học: phải biết khôn ngoan sử dụng tiền của đời này để mưu ích cho phần rỗi đời sau.

Thật vậy, tiền bạc, của cải mà chúng ta đang nắm trong tay, chúng ta chỉ là người quản lý thôi, chính Thiên Chúa mới là chủ. Đã là quản lý thì phải sử dụng của cải của chủ theo đúng ý chủ chứ không phải theo ý riêng mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng của cải, tiền bạc để làm sáng danh Chúa và sống bác ái với tha nhân. Amen.

Têrêsa Mai An