Hình ảnh Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2014 tại La Vang

Đêm Canh thức được bắt đầu vào lúc 19g00 ngày 24.12.2014 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, sau đó là Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh do Cha Quản Nhiệm Giacôbê Lê Sĩ Hiền chủ tế.

 Cùng vào thời gian đó, tại Giáo họ Phước Môn cũng cử hành Canh thức và Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh do Cha Anrê Lê Minh Phú chủ tế.

 Ngày 25.12.2014, các em thiếu nhi tại Phước Môn và La Vang được nhận những phần quà Giáng Sinh ý nghĩa.

001_GiangSinh_LaVang_2014

Xin Click vào đây để xem hình