Giáo Hội thầm lặng Trung Quốc gần tuyệt vọng với Tòa Thánh và quay ra làm liều

Giáo Hội Công Giáo thầm lặng tại Trung Quốc gần như tuyệt vọng với chính sách của Tòa Thánh đối với Trung Quốc và đang quay ra làm liều. Đó là nhận định của Cha Bernardo Cervellera, giám đốc thông tấn xã AsiaNews, nguyên giám đốc thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc và là người đã từng sống và dạy học tại Đại Chủng Viện Bắc Kinh trong nhiều năm.
Giáo Hội thầm lặng Trung Quốc gần tuyệt vọng với Tòa Thánh và quay ra làm liều
Theo Cha Cervellera, những người Công Giáo thầm lặng, là những người đã bị sách nhiễu và khổ đau vì quyết tâm trung thành với Tòa Thánh, e sợ rằng Vatican sẽ hy sinh họ để đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh. Họ nhận xét rằng Vatican đã dàn xếp các cuộc họp và các cuộc trao đổi quan yếu với các đại diện của Giáo Hội “chính thức” do nhà nước ủng hộ, mà chưa có một hành động tương ứng nào như thế với các giáo sĩ thuộc Giáo Hội thầm lặng.Xa hơn, Cha Cervellera lưu ý rằng, trong suốt 20 năm qua không có giám mục thầm lặng nào đã được bổ nhiệm cho Giáo Hội “hầm trú”; chỉ có các vị giám quản tông tòa được bổ nhiệm để coi sóc các giáo phận trống tòa. Nếu không có giám mục mới, Giáo Hội “hầm trú” phải đối mặt với sự diệt vong.

Theo những báo cáo được lưu hành rộng rãi, Tòa Thánh và nhà nước cộng sản Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận trong đó Tòa Thánh sẽ chấp nhận các vị “giám mục” đã được “tấn phong” bởi bọn cầm quyền Trung Quốc mà không cần sự chuẩn y của Vatican. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ công nhận quyền của Tòa Thánh bổ nhiệm các giám mục mới. Tuy nhiên, những giám mục này sẽ được chọn từ một danh sách do Hội Công Giáo Yêu nước đưa ra. Theo Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám Mục Hương Cảng, nếu điều này xảy ra, bọn cầm quyền Trung Quốc có thể kiểm soát các bổ nhiệm giám mục và chỉ giới thiệu các ứng viên nào sẵn sàng công nhận uy quyền của chính phủ. Ngoài ra, những thỏa thuận này không đề cập đến tình trạng của các giám mục “thầm lặng” và các linh mục hiện đang chịu sự sách nhiễu của chính phủ, nhiều người đang bị bắt giữ. 

Trong những tuần qua các phương tiện truyền thông từ Hương Cảng tường thuật một biến cố hết sức đau lòng là linh mục Đổng Quan Hoa (Dong Guanhua), thuộc Giáo Hội Công Giáo thầm lặng, đã được Đức Giám Mục hồi hưu Casimir Vương Mịch Lộc (Casimir Wang Milu) tấn phong giám mục trái phép vì lý do “tuyệt vọng đối với chính sách đối thoại với Nhà Nước Trung Quốc của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục”.

Cha Đổng Quan Hoa, sau khi được tấn phong Giám Mục, đã xúc tiến việc tấn phong Giám Mục cho một loạt các vị khác.

Sáng thứ Hai 7-11, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, đã ra thông cáo về những vụ gọi là truyền chức Giám Mục tại Trung Quốc không có sự chuẩn y của Đức Thánh Cha:

“Trong những tuần lễ gần đây, liên tiếp có nhiều tin về một số vụ truyền chức Giám Mục, không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha cho các linh mục thuộc cộng đoàn hầm trú của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục. Tòa Thánh không cho phép một cuộc truyền chức nào, và cũng không được chính thức thông báo về những vụ như thế. Nếu những vụ truyền chức Giám Mục ấy thực sự xảy ra, thì sẽ là một vụ vi phạm trầm trọng giáo luật! Tòa Thánh cầu mong rằng những tin như thế là vô căn cứ. Trong trường hợp ngược lại, thì phải đợi những tin tức chắc chắn và có chứng cớ hẳn hoi trước khi thẩm định những vụ ấy một cách thích hợp. Tuy nhiên, Tòa Thánh tái khẳng định rằng không được phép tiến hành cuộc truyền chức Giám Mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức Giáo Hoàng, và cũng không được nại đến những xác tín cá nhân”.

Đặng Tự Do

Source: Catholic World News: ‘Underground’ Catholics near despair over prospect of Vatican-Beijing accord

Nguồn tin: Vietcatholic