25 000 chữ ký kiến nghị để thánh giá được treo ở trường học

Bản kiến nghị yêu cẩu duy trì các biểu tượng Kitô giáo ở nơi công cộng. Ngày 4 tháng 11-2016, một bản kiến nghị gồm 24 700 chữ ký đã được đệ lên Bộ Tư pháp liên bang để các biểu tượng Kitô giáo được giữ lại ở những nơi công cộng. Hiệp hội Kitô giáo bảo thủ Der Neue Rütlibund Thụy Sĩ đã đưa ra bản kiến nghị này từ tháng 5 vừa qua.
25 000 chữ ký kiến nghị để thánh giá được treo ở trường học

cath.ch, Raphael Zbinden, 2016-11-05

Những người ký trong bản kiến nghị muốn các “biểu tượng Kitô giáo vẫn được duy trì hoặc được trưng bày không hạn chế ở nơi công cộng, cơ sở, trường học và những nơi công cộng khác”. Ông Pirmin Müller, chủ tịch của tổ chức Der Neue Rütlibund giải thích cho báo công giáo Thụy Sĩ: “Tiến trình này là để phản ứng lại các dự định khác nhau nhằm loại bỏ thánh giá ở các nơi công cộng. Quốc gia chúng ta phải trung lập về mặt tôn giáo. Nhưng các nơi công cộng không phải là Quốc gia, nó có thể và nó phải là tấm gương của lịch sử thấm đậm tinh thần Kitô giáo của chúng ta, của căn tính văn hóa chúng ta, của các truyền thống và giá trị chúng ta”. Ông Müller là nghị viên của đảng UDC của thành phố Lucerne.

Kiến nghị chống sản phẩm khiêu dâm

Tổ chức Neue Rütlibund được thành lập năm 1990, có mục đích bảo vệ luân lý kitô, phẩm giá con người và bảo vệ gia đình. Tổ chức đặc biệt quan tâm đến vấn đề truyền thông. Tổ chức này cũng đã có kiến nghị chống nạn khiêu dâm và bạo lực trên đài truyền hình.

Nguồn tin: Phanxico