Công trình xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang (bài 6 – 8)

 

Bài 6: THI CÔNG CÔNG TRÌNH – HOÀN TẤT GIAI ĐOẠN 2

Thi công phần đài móng, đà dầm, sàn, tường cột hầm hai. Từ ngày 03/06/2013 và hoàn tất ngày 24/02/2014. Trong giai đoạn này, đơn vị thi công thực hiện các công việc:

– Xây dựng toàn bộ nền móng công trình.

– Xây dựng dầm sàn hầm 2, tường, cột, vách.

– Phá toàn bộ đầu cọc.

– Đào và đắp đất toàn bộ móng.

– Lắp đặt cần cẩu tháp và hệ thống chống sét công trường.

Công trình sử dụng:

– 3.760 khối đất đào.

– 1.536 khối đất đắp.

– Phá 1.364 đầu cọc.

– 5.804 khối bê tông.

– 680 tấn thép các loại.

– 2.100 m2 ván khuôn.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác.

Đến nay, khối lượng thi công đạt được: 

Công trình đã hoàn tất thi công giai đoạn 2 trong tháng 2/2014 đáp ứng tiến độ đề ra, được đánh giá đạt yêu cầu kỹ mỹ thuật theo quy định.

Đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện các công tác của giai đoạn tiếp theo với tinh thần quyết tâm cao của toàn công trường nhằm tranh thủ thời tiết nắng dịu của xứ Quảng Trị trong những tháng đầu năm. 

Ban Quản Lý Dự Án

———————————————-

Bài 7: THI CÔNG CÔNG TRÌNH – TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 3

Giai đoạn 3 được triển khai bắt đầu từ cuối tháng 2/2014, ngay sau khi nghỉ Tết Âm lịch. Trong giai đoạn này, đơn vị thi công thực hiện các công tác:

– Cột và đà sàn tầng hầm 1 và tầng 1.

– Xây tô tầng hầm 1.

– Tô dầm sàn hầm 1 và tầng 1.

Đến 31/3/2014, Giai đoạn 3 của công trình sử dụng:

– 2.900 m2 ván khuôn

– 140 tấn thép các loại.

– 462 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác. 

Đến nay, khối lượng thi công đạt được:

Bài 8: HOÀN TẤT BÊ TÔNG SÀN HẦM 1

Sàn bê tông hầm 1 thuộc Giai đoạn 3 của dự án. Giai đoạn 3 được chính thức triển khai từ cuối tháng 2/2014. Trải qua 4 tháng miệt mài thi công, tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết, đến nay đã hoàn tất thi công công tác bê tông sàn tầng hầm 1.

Trong giai đoạn này, đơn vị thi công thực hiện công tác chính yếu là cốp pha, cốt thép, bê tông cột và dầm sàn tầng hầm 1.

Đến 31/6/2014, Giai đoạn 3 của công trình đã sử dụng:

– 6.650 m2 ván khuôn

– 335 tấn thép các loại.

– 1.883 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác. 

Hoàn tất khối lượng bê tông sàn tầng hầm 1.

Ban Quản Lý Dự Án