Triển khai thi công sàn tầng 1 (Bài 9)

 

Sàn tầng 1 được bắt đầu bằng công tác thi công điểm dừng 8 và 9. Công việc bao gồm các công tác chủ yếu là cốp pha, cốt thép, bê tông cột, dầm và sàn.

Đến 29/7/2014, Sàn tầng 1 của công trình đã sử dụng:

– 2.000 m2 ván khuôn

– 80 tấn thép các loại.

– 242 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác