Chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Thánh Cha có thể phải huỷ bỏ

 

Trong một diễn biến bất ngờ, hôm thứ Hai 20 tháng 10, Bộ Trưởng Thông Tin Sri Lanka là Keheliya Rambukwella đã cho biết rằng “Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới”. Được hỏi chính xác là vào ngày nào, ông cho biết: “Tôi biết ngày nào nhưng không thể nói ngay bây giờ”.

Nhiệm kỳ tổng thống tại Sri Lanka là 6 năm và hiến pháp chỉ cho phép một vị tổng thống được đảm nhiệm tối đa là 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2010, Quốc Hội bỏ phiếu tu chính hiến pháp mở đường cho tổng thống Mahinda Rajapaksa có thể làm bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được.

Sau khi giải giáp được quân du kích Hổ Tamil vào năm 2009, uy tín của tổng thống Mahinda đã lên rất cao và ông đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2010 để đảm đương nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Bình thường ra thì cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2017. Tuy nhiên, vì những lý do chính trị, tổng thống Mahinda đã muốn bầu cử sớm đến 2 năm.

Buổi sáng ngày 20 tháng 10, trong công nghị Hồng Y bàn về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông, Đức Thánh Cha cũng đã ấn định ngày phong hiển thánh cho chân phước linh mục Joseph Vaz là ngày 14 tháng Giêng 2015, trong chuyến viếng thăm của ngài tại Sri Lanka từ 13 đến 15 tháng Giêng năm tới.

Với quyết định tuyển cử sớm này của Sri Lanka, tình hình trở nên phức tạp. Theo thông lệ ngoại giao, Đức Giáo Hoàng sẽ không viếng thăm một quốc gia trong thời gian tuyển cử để tránh làm phức tạp thêm tình hình chính trị tại quốc gia đó. Tương lai chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Thánh Cha Phanxicô, do đó, rất là mong manh.

Đặng Tự Do

(Nguồn: vietcatholic.net)