Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

 

THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lc 12,39-48

 

Lời Chúa:

“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.” (Lc 12,48)

Câu chuyện minh hoạ:

Một ủy ban của ngân hàng gồm một trưởng ban có tuổi và bốn nhân viên còn trẻ. Trong lần cải tổ, Ban giám đốc quyết định thăng chức cho người trưởng ban và đề bạt một trong bốn nhân viên trẻ lên làm trưởng ban. Công việc bàn giao dự  định tiến hành vào 4 giờ chiều.

Nhưng trưa hôm đó, người vừa được đề bạt vào tiệm cơm. Một người trong Ban Giám đốc cũng vào ăn tại đó, nhưng mặc quần áo khác, nên chàng không nhận ra. Người này thấy chàng lấy dĩa chọn thức ăn. Trong lúc nhân viên nhà hàng không để ý, chàng lấy một cục bơ bỏ vào dĩa mình, rồi lấy mấy lá rau che đi. Khi tính tiền, chàng không phải trả tiền cục bơ.

Sau đó, chàng được thông báo là Ban giám đốc thôi không đề bạt cậu nữa, vì thấy việc làm của cậu trong bữa ăn trưa. Với việc nhỏ mà chàng còn gian dối, làm sao ai dám tin tưởng trao cho chàng việc lớn?

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Luca thuật lại việc Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người quản lý trung tín để dạy các môn đệ về bài học tỉnh thức bằng cách kiên trì và trung thành với trách nhiệm của mình.

Thật thế, mỗi người chúng ta không nhiều thì ít đều là quản gia của Thiên Chúa. Vì tất cả mọi sự ta có: sự sống tài năng, sức lực, quyền hành, chức vụ, tài sản… đều là của Chúa ban, để chúng ta làm vinh danh Chúa, và phục vụ tha nhân. Chúng ta không được phung phá hoặc để phục vụ cho tính ích kỷ của mình, nhưng phải sử dụng theo ý Chúa như một quản gia trung thành và khôn ngoan.

Têrêsa Mai An