Chúa nhật Tuần III Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa