Chào đón Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng 09-2009 – Giáo Phận Phát Diệm

http://youtu.be/Mz6syFcH5aM