Thánh lễ tấn phong Giám Mục Giuse Nguyễn Năng 09-2009 – Giáo Phận Phát Diệm

http://youtu.be/CV9jMss0nMs