Video – Hội Đồng Hồng Y họp về việc cải cách Giáo Triều Rôma

Hội Đồng Hồng Y, trong đó bao gồm cả những tư vấn viên gần gũi của ĐGH, đang thảo luận về việc đơn giản hóa Giáo Triều Roma.  Họ đã họp với nhau hai ngày qua với Đức Giáo Hoàng. Tuần kế tiếp, họ sẽ gặp các Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới và trình bày tài liệu với những đề xuất cụ thể.

Sau đây là nội dung đoạn video này: