Video – Đức Giáo Hoàng “Giúp tĩnh tâm cho các linh mục thật không dễ …”

Tuần tĩnh tâm mùa Chay của Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Roma đã kết thúc. Và sau đây là một vài lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng cũng như người giúp khóa tĩnh tâm này. Xin mời chúng ta cùng click và xem đoạn video sau: