Video – Con cái là hoa trái tình yêu của bố mẹ

Anh chị em thân mến,

Tiếp tục chủ đề giáo lý về gia đình, giờ đây chúng ta phản tĩnh về vai trò và tầm quan trọng của con cái. Lời ngôn sứ Isaiah mà chúng ta đã nghe ở đầu buổi Triều Yết chung này nói về niềm vui và hy vọng mà con cái đem lại cho ba mẹ của chúng. Con cái là hoa trái tình yêu của bố mẹ và là ơn ban của Thiên Chúa, chính tình yêu vô hạn đó trao ban phẩm giá không thể xâm phạm và xứng đáng với mỗi người sinh ra trong thế giới này…”

Sau đây là nội dung toàn bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trong buổi Triều Yết chung tuần này: